Home IEA nyhetsbrev
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Linker til norske og internasjonale konferanser
Antall som skal vises: 
Nr. Nettlenke Treff
1   Link   NES2012 - Stockholm
19. - 22.August 2012, Saltsjöbaden, Stockholm, Sweden.
- Ergonomics for Sustainability and Growth.
9957
2   Link   Temamøte om universell utforming i kollektivtransport med jernbane - Jernbanetorget Oslo den 17. januar kl. 14.00 - 16.00.
Alte Reinsberg i stasjonsstaben ved Jernbaneverket og Berit Urianstad fra Rom Eiendom vil bistå oss i tilknytning til møtet/befaringen.
Vi legger opp til et møte i forkant av befaringen.

Av problemstillinger som vil bli tatt opp er:

informasjon til reisende, både på selve stasjonen og på tog - er det gjort spesielle tilrettelegginger for enkeltgrupper (svaksynte, hørselshemmede, bevegelseshemmede)
fysisk tilgjengelighet, både på selve stasjonen og på tog - er det gjort spesielle tilrettelegginger for enkeltgrupper (svaksynte, hørselshemmede, bevegelseshemmede)
akustikk/støy
logistikk ved avvikling av togtrafikk
samhandling mellom Jernbaneverket, Rom Eiendom og NSB

Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål.

Oppmøte ved tigeren på Jernbanetorget.

Vi trenger av sikkerhetsmessige årsaker en oversikt over antall deltakere. Vi ber derfor om påmelding til reidun.mizda@hurum.kommune.no innen tirsdag 10. januar. Møtet/befaringen er gratis for medlemmer i NEHF.

Vel møtt !

Mvh
Reidun Mizda
(styremedlem NEHF)
5992
3   Link   Ergonomidagen 2012
Ergonomidagen 2012
på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
4. juni 2012. Fra 0830 til 1540.
8840
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.