Home Nyhetsbrev Nyhetsbrev nr 7 - mars 2009
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Nyhetsbrev nr 7 - mars 2009
NEF har nå et jevnt tilsig av nye medlemmer. Hittil i årsmøteperioden har vi fått 24 nye medlemmer. Vi ønsker dere hjertelig velkommen!! NEF er i fornyelse. Vi gleder oss over at en ”ny generasjon” medlemmer vil påskynde dette videre.

Årsmøte
Velkommen til NEF’s årsmøte 4. juni, kl. 15.00 – 17.30 på Stami. Vi starter med et faglig innlegg. Vi hadde et skikkelig spenstig årsmøte i fjor med bl.a. endring av formålsparagraf. Vi har viktige saker i år også! Innkalling kommer senere.

Les mer

 

 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.