Home
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skriv ut E-post
fredag 04. april 2008 21:01

Ergonomidagen 2008:

God bestilling av skoleanlegg

Heldags konferanse 13. mars 2008 i Oslo >>> Brosjyre/program i PDF 0.9MB
Det var over 70 deltakere på Ergonomidagen 2008 (ref. program).

Foredrag i PDF-format:

Trond Fjeld - Utviklingsavdelingen - Utdanningsdirektoratet: Elevenes skolemiljø

Erik Kathrud - Buskerud fylkeskommune: Læringsmiljø sett fra pedagogenes ståsted


Knut Inge Fostervold - Psykologisk institutt - Universitetet i Oslo:

- Hva vet vi og hva vet vi lite om? Andvendelse av ergonomisk kunnskap ved noen krav til det fysiske læringsmiljøet.

Jonny Nersveen - Høgskolen i Oslo:
- Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn.


Knut Østby - Samark AS: Metode for bestilling av skoleanlegg

Kristin Bille - Sosial- og helsedirektoratet: Universell utforming i skolebygg

Petter N. Haug - direktør i Lyskultur: Ny veileder i lys av læringsmiljø

Thor Husby - leder Norsk ergonomiforening: NEFs_videre_arbeid

LAST_UPDATED2