Home
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skriv ut E-post
torsdag 14. februar 2008 10:54

Seminar om universell utforming
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Målet med universell utforming er god tilgjengelighet på alle områder. Alle skal ha samme muligheter til personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Seminaret ble holdt samtidig med årsmøtet 5. juni 2007

Linker til foredragene:

Helseperspektivet
Universell utforming i et helseperspektiv – hvilke utfordringer ser vi? (Stor fil: 19,1 MB)
Rådgiver Aina Olsen, Deltasenteret

Status kunnskap og metode
Design for alle. Metodeverktøy i produktutvikling med bruker i fokus.
Prosjektleder nyskapingsprogrammet innovasjon for alle
Onny Eikhaug, Norsk Designråd

Universell utforming av bygg. Dagens retningslinjer og praksis. Orientering om forslag til ny standard på dette området. Del 1 Del 2 Del 3
Overingeniør Åse Røstum Norang, Statens bygningstekniske etat

Indikatorbasert måling og evaluering av tilgjengelighetstiltak.
Seniorrådgiver Trine Hagen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil vi bidra?
Prosjekt ved Høgskolen i Gjøvik
Del 1 Del 2
Høgskolelektor Frode Volden, Høgskolen i Gjøvik

Norsk Ergonomiforenings handlingsplan
Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo


LAST_UPDATED2