Home Om NEHF Innkalling til årsmøtet i Norsk Ergonomiforening
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skrevet av Administrator   
søndag 29. mai 2016 13:42

Innkalling til årsmøtet i Norsk Ergonomiforening

13.06.2016, kl. 17.30

Sted: Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Forskningsveien 3a, Oslo

DAGSORDEN

1.      Møteledelse

            Valg av ordstyrer

            Valg av møtesekretær

            Valg av 2 stk. underskrivere av møteprotokoll

            Valg av 2 stk stemmetellere.

2.      Godkjenning av innkalling til årsmøtet.

3.      Godkjenning av dagsorden.

4.      Årsberetningen for 2015  (Weblenke til årsberetning 2015 her)

5.      Økonomi

Regnskap for 2014:

Budsjett for 2015:

6.      Valgsaker:

Leder 1 år

Styremedlemer, inntil 3 for 2 år.

Varamedlemmer, inntil 2 for 1 år

Revisor for 1 år:

Valgkomite: 2 for 1 år.

7.      Forslag fra styret:

Fastsetting av medlemsavgift for 2017

8.      Innkomne forslag:

9.      Orienteringssaker:

NES studentpris (Weblenke Nes studentpris egen side her)

10.  Diskusjonssaker

Veien videre for NEHF

11.  Eventuelt

 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.