Home Om NEHF Invitasjon til Studentprisen 2016
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skrevet av Administrator   
søndag 29. mai 2016 13:28

Invitasjon til Studentprisen 2016

Norsk forening for Ergonomi og Human Factors (NEHF) arbeider for å oppmuntre til utvikling av gode arbeidsmiljø tilpasset mennesket. Målet er å inspirere til løsninger som fremmer god helse, velvære, kreativitet, innovasjon og økt produktivitet.

NEHF inviterer studenter/veiledere til å sende inn bidrag til NEHFs studentpris 2016.

Vinneren av NEHFs studentpris 2016 blir invitert til å delta i den Nordiske Studentpris-konkurransen som hvert år arrangeres i forbindelse med Nordiska Ergonomisälskapets (NES) årskonferanse. Reise, opphold og konferanseavgift blir dekket av NEHF.

I år arrangeres NES konferansen i Kuopio, Finland i perioden 14 -17 august.

Følgende sju kriterier må være oppfylt for å kunne delta:

  • Prosjektet må kunne ansees som et forsknings- eller utviklingsprosjekt innen området ergonomi og human factors eller miljøpsykologi.  
  • Prosjektet må være gjennomført og blitt gradert som bestått av en offentlig godkjent undervisningsinstitusjon senest inneværende vårsemester.
  • Prosjektet må innebære arbeid tilsvarende minst 15 studiepoeng (ECTS).
  • Prosjektet kan ikke være, eller inngå som en del av et doktorgradsprosjekt.
  • Prosjektrapporten skal være skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk.
  • Et sammendrag av rapporten skal være skrevet på engelsk.
  • Prosjektet kan være gjennomført av en enkelt student eller av en gruppe studenter.

Prosjektet kan omfatte metodikk eller konkret utvikling av applikasjoner, enkeltprodukter, tjenester, omgivelser, bygninger eller systemer. Prosjektet kan både være teoretisk og/eller anvendt rettet.

For å delta i konkurransen skal man sende inn et sammendrag av prosjektet på maks 500 ord. Sammendraget, sammen med kontaktopplysninger, skal sendes inn på mail til Norsk Forening for Ergonomi og Human Factors. 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Sammen med sammendraget skal det legges ved en kort orientering om omstendighetene rundt arbeidet, for eksempel om arbeidet er gjort av studenten alene eller om dette er en del av et større prosjekt.

Mer informasjon om NEHF og studentprisen 2016 finner du på NEHFs hjemmeside www.ergonom.no Har du spørsmål omkring studentprisen kan du ta kontakt med leder i NEHF, Knut Inge Fostervold på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Vi håper på mange gode prosjekter. 

Med hilsen

Knut Inge Fostervold

Leder NEHF

 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.