Home Om NEHF Åpent møte: Universell utforming, ergonomi/human factors og miljøpsykologi
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skrevet av Administrator   
onsdag 13. mai 2015 19:28
I forkant av årsmøtet inviterer NEHF til et åpent møte omkring temaet Universell Utforming, ergonomi/human factors og miljøpsykologi.  Under møtet vil NEHF blant annet lansere en bok som nettopp tar opp dette temaet.  Boka er en artikkelsamling med flere forfattere som belyser forholdet mellom Universell Utforming, ergonomi/human factors og miljøpsykologi fra mange ulike ståsteder.

Boka har tittelen: 
Universell utforming og omgivelser. Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.  
NEHF er stolte av å være utgiver for dette nye tilskuddet til litteraturen på dette temaet.

Tidspunkt og fullt program for møtet vil komme om noen dager. Følg med.
 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.