Home Om NEHF Innkalling til årsmøte i NEHF
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skrevet av Administrator   
onsdag 13. mai 2015 19:12

Innkalling til årsmøte i Norsk Ergonomiforening

09.06.2015, kl. 17.30
Sted: Arkitekthøyskolen i Oslo
Maridalsveien 29, 0175 Oslo.


DAGSORDEN

1. Møteledelse

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 stk. underskrivere av møteprotokoll
  • Valg av 2 stk stemmetellere.


2. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetningen for 2014
Link til årsberetning 2014. PDF-dokument. (Åpner i nytt vindu)

5. Økonomi
Regnskap for 2014: Link til PDF-dokument ( Åpner i nytt vindu)

Budsjett for 2015:

6. Valgsaker

  • Leder 1 år
  • Styremedlemer, inntil 3 for 2 år.
  • Varamedlemmer, inntil 2 for 1 år
  • Revisor for 1 år:
  • Valgkomite: 2 for 1 år.


7. Forslag fra styret
Fastsetting av medlemsavgift for 2016

8. Innkomne forslag

9. Orienteringssaker
NES2015

10.Diskusjonssaker
Veien videre for NEHF

11. Eventuelt

 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.