Home Om NEHF Ergonomidagen 2014: Det sittende mennesket og stolen
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skrevet av Administrator   
torsdag 03. april 2014 08:19

 

Norsk forening for Ergonomi og Human Factors (NEHF) arrangerer i samarbeid med Norske IndustriDesignere (NID) ergonomidagen 2014.

Årets tema er: Det sittende mennesket og stolen.

Tid:       Onsdag 30. april 2014
Sted:     E11 Store auditorium, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) avd. Kjeller, Kunnskapsveien 55, Kjeller

Ergonomidagen er en fagdag innenfor ergonomi/HF området som skal være til inspirasjon og samtidig gi ny viten om fag og design.
Årets program er velfylt med flere gode foredrag fra kunnskapsrike kapasiteter på området. Det vil også være en utstilling i samband med foredragene.
Alt dette får du for kr. 495,- som medlem av NEHF eller NID.

Se programmet og meld deg på ved å følge linken:

http://ergonomidagen.eventzilla.net

Spre gjerne dette til andre du vet kan ha interesse for arrangementet

Med hilsen (leder NEHF)
Knut Inge Fostervold

Link til program på ergonom.no

 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.