Home NEHF aktuelt Revidering av NORSOK
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skrevet av Administrator   
torsdag 20. desember 2012 21:24

Håkon Augensen fra styret i NEHF er nå med i komiteen som skal revidere NORSOK S-002 og S-005 (mer informasjon finnes her). Disse vil etter planen foreligge i ny utgave i løpet av 2013. NORSOK er en samling retningslinjer for prosjektering, utforming og bygging av installasjoner offshore. S-002 omhandler arbeidsmiljø, ergonomi og HF mens S-005 sier noe om arbeidsmiljø knyttet til maskiner og utstyr og stiller krav til leverandørene av dette. Norge er fremst i verden når det gjelder å stille krav til HMS/ arbeidsmiljø/ ergonomi offshore, så dette er viktig arbeid. NEHFs medlemmer oppfordres til å ta kontakt med Håkon Augensen (epost-adresse: hakon(at)hfs.no) hvis de har relevante problemstillinger eller gode forslag til forbedring av S-002/ S-005 som de ønsker drøftet.


Styret i NEHF vil samtidig ønske alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

 

 

 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.