Home NEHF aktuelt Temamøtet om universell utforming i kollektivtrafikk - jernbane
21 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Skrevet av Administrator   
mandag 23. januar 2012 20:43
Temamøtet om universell utforming i kollektivtrafikk - jernbane ble avviklet etter planen den 17. januar med totalt 13 deltakere.
 
Vi fikk to gode innlegg fra hhv. Jernbaneverket og Rom Eiendom. Det ble stilt spørsmål og gitt svar rundt tenkningen innenfor universell utforming, om standarder og manualer - og om samarbeidet mellom partene. Det ble etablert kontakter med de som arbeider med human factors i Jernbaneverket (og til dels NSB).
 
Som en god og engasjerende konkretisering ble vi vist rundt av Atle Reinsberg fra Jernbaneverket, tidligere ansatt i Deltasenteret.  
Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive, og de to timene som var avsatt var vel anvent tid.
 
Reidun Mizda
(styremedlem)
 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.